HISTORIA

Trawertyn, będący zasadniczym elementem naszej oferty, to skała wapienna, (odmiana martwicy wapiennej), jasno zabarwiona, porowata, która powstała w wyniku wytrącania kalcytu z wód źródlanych lub rzecznych. Bardzo często widoczne są w trawertynie dobrze zachowane części roślin, skorupki ślimaków i innych zwierząt. Skały trawertynowe liczą około 100.000 lat i występują w różnych częściach świata, najczęściej w krajach o klimacie ciepłym lub umiarkowanym. Trawertyn stosowany jest w budownictwie jako materiał ozdobny, nazywany był alabastrem egipskim.

Przydatność wyrobów trawertynowych jako surowca dekoracyjnego determinowana jest niepowtarzalną strukturą oraz złocistą i kremowo-beżową barwą. W zależności od miejsca występowania obserwuje się duże zróżnicowanie ze względu na strukturę i barwę tego kamienia. Właściwa obróbka, będąca wynikiem doświadczeń oraz stosowania nowoczesnych narzędzi i technologii, pozwala obecnie w znakomity sposób na wydobycie jego naturalnego piękna i czyni trawertyn materiałem doskonałym. Trawertyn jest materiałem stosowanym przede wszystkim jako elewacje wewnętrzne (w ciepłym klimacie elewacje zewnętrzne), posadzki, schody, łazienki, parapety i kominki, Trawertyn od wieków cieszył się dużym zainteresowaniem inwestorów, czego dowodem są budowle wykonane jeszcze przed narodzeniem Chrystusa.

Zrekonstruowany portyk - Stoa Attalosa w Atenach (ok. 140 p.n.e.)

Trawertyn występujący w naszej ofercie pochodzi ze środkowych Włoch, gdzie o jego szerokim zastosowaniu świadczą najznakomitsze budowle jak np. Coloseum w Rzymie, pochodzące jeszcze z czasów rzymskich.

Złoża trawertynu eksploatowane przez naszych włoskich partnerów wyróżniają się urozmaiconą strukturą oraz różnorodnością kolorów. Wysoka jakość obróbki oferowanego trawertynu, będąca wynikiem prawie stuletnich doświadczeń, stosowania najnowszych technologii, czyni z naszych partnerów, jednych z najbardziej innowacyjnych producentów w sektorze kamieniarskim.
 
Nasi partnerzy na przestrzeni prawie wiekowej działalności zrealizowali szereg prestiżowych projektów w różnych rejonach świata m.in. w Europie Zachodniej Stanach Zjednoczonych czy
w państwach Bliskiego Wschodu.

Watykan (Aula Jana Pawla VI)

Dallas Aula Koncertowa (biały trawertyn)

Jedda (Arabia Saudyjska), 1984

Obecnie, dzięki przedstawicielom naszej firmy, którzy nawiązali dobre kontakty z partnerem włoskim, ten „szlachetny kamień” będzie mógł być w szerszym wymiarze zastosowany w polskim budownictwie ku uciesze tych wszystkich, którzy potrafią docenić walory i piękno materiału stworzonego przez naturę.

T R A V E R S T O N E   -  T R A W E R T Y N

 

 

logo Traverstone-Trawertyn

BACK 

Copyright  2016  Traverstone - Trawertyn. Wszelkie prawa zastrzeżone

KOOPERANCI


KOOPERANCI


www.traverstone.pl
tel. kom. +48 504 526 376+48 504 526 376

  tel./fax 0048 48 6645626
traverstone@gmail.com